วิธีการเรียน
howtolearn1
ทดสอบวัดระดับภาษา
howtolearn2
สมัครเรียน
howtolearn3
นัดเวลาเรียน
howtolearn4
เข้าห้องเรียนตามเวลา
5 นาทีแรก ก่อนเริ่มเรียน
ใช้สำหรับการเข้าห้อง ตรวจสอบอุปกรณ์เช่นกล้อง ไมโครโฟน และหูฟัง เตรียมเอกสารการเรียนให้พร้อม และทบทวนเนื้อหาในบทเรียนของครั้งก่อน
25 นาที ในการเรียนตัวต่อตัว
เวลา 25 นาทีนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ลูกจะได้เรียนสดตัวต่อตัว ได้ฟัง-พูด ใช้ภาษาจริง ๆ กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยห้องเรียนที่เป็นส่วนตัว ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการสร้างทักษะภาษาที่สองให้กับลูกที่ดีที่สุด
5-10 นาที หลังจากจบคลาส
หลังเรียนจบโค้ชจะแนะนำให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทและทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงกับผู้เรียนแต่ละคน เพื่อแก้ไขจุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน