ตัวอย่างโค้ชของ Globish Kids

มีประสบการณ์สอนนานาชาติ

มีใบประกอบวิชาชีพครูสากล (TEFL)

สำเนียงดีชัดเจน

COACH
MARKO


EUROPE

ระดับผู้เรียนที่เหมาะสม : ระดับกลาง, ระดับสูง
อุปนิสัย : เป็นผู้ฟังที่ดี สุขุม ชวนคุยเก่ง
ลักษณะการสอน : บรรยากาศการเรียนค่อนข้างเรียบง่าย ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่เครียด มักพิมพ์คำศัพท์ให้
เรียนจบสาขา : กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ
ความสนใจ : ธุรกิจ ประเทศไทย การท่องเที่ยวและกีฬา

COACH
IVANA


EUROPE

ระดับผู้เรียนที่เหมาะสม : ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
อุปนิสัย : ใจดี เป็นกันเอง มีความเป็นผู้ใหญ่
ลักษณะการสอน : สำเนียงฟังง่าย ชวนคุย เล่าเรื่องอื่นเพิ่มเติม
เรียนจบสาขา : ภาษาอังกฤษ และวรรณกรรม
ความสนใจ : ฟิตเนสและการออกกำลังกาย ซีรีย์เกี่ยวกับอาชญากรรม เพลง และหนังสือ

COACH
TAMARA


EUROPE

ระดับผู้เรียนที่เหมาะสม : ระดับเริ่มต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง
อุปนิสัย : ใจดี ยิ้มง่าย กระตือรือร้น ชวนคุยเก่ง เฮฮา
ลักษณะการสอน : สอนสนุก เป็นกันเอง พูดช้าหรือเร็วตามที่นักเรียนต้องการ ช่วยปรับการออกเสียง
เรียนจบสาขา : เศรษฐศาสตร์
ความสนใจ : บัลเล่ต์ สัตว์ ศิลปะ แฟชั่น

COACH
EDDY


EUROPE

ระดับผู้เรียนที่เหมาะสม : ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
อุปนิสัย : ใจเย็น ยิ้มเก่ง อัธยาศัยดี
ลักษณะการสอน : สำเนียงฟังง่าย สอนสนุก
เรียนจบสาขา : การสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ
ความสนใจ : กีฬา ทำอาหาร ฟังเพลง เล่นเกมส์

COACH
CATHERINE


EUROPE

ระดับผู้เรียนที่เหมาะสม : ระดับเริ่มต้น, ระดับกลาง, ระดับสูง
อุปนิสัย : ใจดี เป็นผู้ฟังที่ดี ใจเย็น กระตือรือร้น
ลักษณะการสอน : เน้นด้าน grammar และคำศัพท์ ช่วยพิมพ์คำศัพท์ให้ ใช้ท่าทางประกอบขณะอธิบาย
เรียนจบสาขา : เภสัชศาสตร์
ความสนใจ : ปรัชญา เภสัชศาสตร์ ชีววิทยา ฟาร์มออร์แกนิค