คอนเซ็ปท์นี้เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียและได้ถูกแปลและนำไปใช้กว่า 20 ประเทศทั่วโลก GLOBISH มาจาก Global รวมกับ English ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ต่างกับภาษาอังกฤษทั่วไปคือเป็นภาษาอังกฤษทางลัด “เรียนเท่าที่จำเป็นก็พูดได้”

คุณสามารถมีบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ดีได้ โดยใช้ภาษาอังกฤษที่ง่ายขึ้น และเพื่อนต่างชาติก็สามารถเข้าใจคุณ คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเพื่อฝึกการพูดโดยเฉพาะ และเพื่อให้คุณมีทักษะการฟังที่ดีคุณจะได้ เรียนภาษาอังกฤษกับต่างชาติ ซึ่งโค้ชจะคอยแก้ไขการพูดภาษาอังกฤษให้คุณ โดยคุณจะได้รับความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้ศัพท์หรือไวยากรณ์ยากๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง และนี่คือภาษาอังกฤษแบบ GLOBISH